50plusmatch.no
Rask innsikt i dine match muligheter?

Vi har utviklet en unik matchmetode, som vurderer dine livsverdier i en livsverdi profil. Profilen viser hva du synes er viktig i livet ditt.

Ved å kartlegge dine livsverdier vil se hva som er viktigst i livet ditt. De forskjellige kategoriene inneholder disse temaene: livsstil, leveforhold, penger, relasjoner og jobb.

Dine verdier og holdninger vises grafisk i to diagrammer. Det første diagrammet viser dine livsverdier og og i det andre diagramet viser din livholdning.

Du kan sammenligne dine likheter og forskjeller med andre medlemmer som har tatt testen.

Vil du vite mer eller vil du prøve testen?


Levenswaarden profiel